Nacionalā

Likumi

Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums

Veterinārmedicīnas likums

Dzīvnieku aizsardzības likums

Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta noteikumi Nr.419
Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieka, tā spermas, olšūnas un embrija izcelsmes sertifikāta izsniegšanas kārtība

Ministru kabineta noteikumi Nr.13
Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības kārtība

Ministru kabineta noteikumi Nr.447
Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtību

Ministru kabineta noteikumi Nr.420
Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikācijas kārtība

Ministru kabineta noteikumi Nr.475
Lauksaimniecības dzīvnieku šķirnes apstiprināšanas un reģistrācijas kārtība

Ministru kabineta noteikumi Nr.361
Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ciltsgrāmatas kārtošanas noteikumi

Ministru kabineta noteikumi Nr.566
Kārtība, kādā apmāca fiziskās personas, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, un kārtība, kādā šīm personām izsniedz un anulē sertifikātus un apliecības

Ministru kabineta Nr.567
Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību

Ministru kabineta noteikumi Nr.126
Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem

Ministru kabineta noteikumi Nr.511
Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība piena šķirņu slaucamo govju produktivitātes datu izvērtēšanai

Ministru kabineta noteikumi Nr.123 (konsolidētā versija)
Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei

Ministru kabineta noteikumi Nr.345 
Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs svaigpiena apritei nelielā apjomā

Zemkopības Ministrijas kārtības

Kārtība Nr.32 (14.11.2008) Kārtība liellopu šķirnes noteikšanai un tās reģistrēšanai datu bāzē 

Kārtība Nr.7 (06.02.2007) Slaucamo govju un piena šķirņu vaislas buļļu ciltsvērtības noteikšana

top