Pārraudzība

10.06.2019

Ciltsdarba programma


Biedrības "Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija" Holšteinas šķirnes govju audzēšanas programma ir ofciāli apstiprināta.

Lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju vērtēšanas komisija izskatījusi LHA atkārtoti iesniegto atskaiti par 2018.gadu un audzēšanas programmu. Komisija nolēma apstiprināt LHA audzēšanas programmu Holšteinas šķirnes govīm.
Ar programmu varat iepazīties šeit: http://www.holstein.lv/uploads/images/LHA_programma.pdf

top