Saistošā likumdošana

Likumi

Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likums

Veterinārmedicīnas likums

Dzīvnieku aizsardzības likums

Regulas

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/1012

 par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem dzīvnieku audzēšanai, tīršķirnes vaislas dzīvnieku, krustojuma vaislas cūku un to reproduktīvo produktu tirdzniecībai Savienībā un ievešanai tajā, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 652/2014, Padomes Direktīvas 89/608/EEK un 90/425/EEK un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku audzēšanas jomā (“Dzīvnieku audzēšanas regula”)

Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta noteikumi Nr.13

Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības kārtība

Ministru kabineta noteikumi Nr. 73

Prasības govs un kazas svaigpiena apritei nelielā apjomā

Ministru kabineta noteikumi Nr. 94

Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu šķirņu ciltsgrāmatas un krustojuma cūku ciltsreģistra kārtošanas noteikumi

Ministru kabineta noteikumi Nr. 96

Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku un to vaislas materiāla sertifikācijas kārtība

Ministru kabineta noteikumi Nr. 98

Zootehniskā sertifikāta un izcelsmes apliecinājuma izsniegšanas kārtība

Ministru kabineta noteikumi Nr. 116

Prasības personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, snieguma pārbaudi un pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju

Ministru kabineta noteikumi Nr. 166

Lauksaimniecības dzīvnieku šķirnes apstiprināšanas un reģistrēšanas kārtība

Ministru kabineta noteikumi Nr. 796

Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanas kārtība, kā arī audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtība

Ministru kabineta noteikumi Nr.126
Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem

Ministru kabineta noteikumi Nr.511
Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība piena šķirņu slaucamo govju produktivitātes datu izvērtēšanai

Ministru kabineta noteikumi Nr. 597

Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei

Ministru kabineta noteikumi Nr.345 
Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs svaigpiena apritei nelielā apjomā

Zemkopības Ministrijas kārtības

Kārtība Nr.32 (14.11.2008) Kārtība liellopu šķirnes noteikšanai un tās reģistrēšanai datu bāzē 

Kārtība Nr.7 (06.02.2007) Slaucamo govju un piena šķirņu vaislas buļļu ciltsvērtības noteikšana

top