Šķirnes apraksts

Šķirne izveidota 18. gs. Holandē Frīzijas un Jutlandes apgabalos, kad pēc plūdiem un dažādām slimībām valstī radās nepieciešamība pēc jaunas piena tipa liellopu šķirnes, no kuras varētu iegūt daudz piena, govis būtu izturīgas pret slimībām, tās varētu izmantot 10 - 14 laktācijas.

Šķirnei ir raksturīgi divi krāsu tipi: melnraibā un sarkanraibā. 1970.gadā daļu no Holandes Holšteinfrīzes govīm importēja ASV, kur šķirne tika selekcionēta, lai iegūtu paaugstināru ražību. 

Pasaulē lielākās piensaimniecības valstis: ASV, Kanāda, Izraēla, Holande, Vācija, Lielbritānija u.c. ir izveidojušas Holšteinas šķirnes asociācijas, kuru uzdevums ir strādāt pie šķirnes turpmākās uzlabošanas. ASV 1885. gadā tika nodibināta Holšteinfrīzu šķirnes govju asociācija. 1994.gadā Holštenfrīzu
šķirnes govju govju asociāciju pārdēvēja par Holštenas šķirnes govju asociāciju. 

 

top