Ciltsdarbs

Ciltsdarbs ir zootehnisko pasākumu komplekss mērķtiecīgai dzīvnieku audzēšanai un to ģenētisko un saimnieciski derīgo īpašību izkopšanai, kurā ietilpst pareiza uzskaite, izlase, atlase, ēdināšana, turēšana un kopšana.

Ciltsdarbs Latvijā tiek veikts saskaņā ar Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likumu, kura mērķis ir nodrošināt ciltsdarba sakārtošanu un attīstību valstī, lai sekmētu augstražīgu ganāmpulku izaudzēšanu un ekonomisku lopkopības produkcijas ražošanu.
Ar ciltsdarbu saistīto pasākumu kompleksu organizē valsts aģentūra „Lauksaimniecības datu centrs”.
Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likuma un citu ar ciltsdarbu saistīto normatīvo aktu ievērošanu kontrolē un uzrauga Pārtikas un veterinārais dienests.
Ar attiecīgas dzīvnieku sugas un šķirnes izkopšanu un selekciju, kā arī ar ciltsdarbu saistītu pakalpojumu sniegšanu nodarbojas šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas, to skaitā ir arī biedrība "Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija".
Ar šķirnes dzīvnieku audzēšanu nodarbojas šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecības, kurām attiecīgais statuss piešķirts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

top