Holšteinas govs

Pirmais ārvalstu vaislas materiāls tika ievests no Kanādas 1995.gadā. Pašreizējā situācija rāda, ka krustojumi veiksmīgi pastāv paralēli tīršķirnei, un vairākos rādītājos to pat pārspēj. Analizējot šķirņu produktivitātes rādītājus, jāņem vērā skaitliskā attiecība starp tīršķirni un krustojumiem, kā arī saimniecību ekonomiskie rādītāji, ko nav iespējams analizēt uz izslaukumu fona.

Izvēloties Holšteinas šķirnes straujāku ieviešanu krustošanas ceļā iespējams sasniegt augstus rezultātus jau pirmajā pakāpē. 1krustojuma pakāpes rezultāti ir augstāki par pamatšķirni un otrajā laktācijā pārsniedz tīršķirnes HM rezultātus. Rezultāti var būt vēl augstāki, ja tiek analizēta un veikta pāru atlase.

Pašreizējā situācijā (pēc LDC datiem), kad vidējais izslaukums Latvijā HM govīm ir 5511kg 1.laktācijā, 6004 kg

2.laktācijā un 6007 kg pārējās laktācijas, un HS govīm attiecīgi 5445 kg – 5960 kg - 5687 kg,
 ir iespējams palielināt izslaukumus, ievērojot iepriekšminētos nosacījumus- pareizi izvēlēta ģenētika, sabalansēta un kvalitatīva barības bāze un ganāmpulka menedžments.

Pēdējos gados ganāmpulku govju ģenētisko vērtību uzlabošanai notikusi strauja augstvērtīgu grūsnu telīšu un govju ievešana no ārvalstīm.

top