Lineārā vērtēšana

Lineārās vērtēšanas eksperti, kuriem ir noslēgts līgums ar LHA 

 1. Maruta Vecozola
 2. Aina Kauce
 3. Ērika Everte
 4. Skaidrīte Kubuliņa
 5. Vita Bērziņa
 6. Rasma Kārkliņa
 7. Ausma Arāja
 8. Līga Ničiporuka
 9. Ilze Strode
 10. Mārtiņš Zicmanis
 11. Vizma Sileniece
 12. Līga Kubuliņa
 13. Ģirts Ante
 14. Ina Sēle
 15. Inga Švītiņa
 16. Jānis Silavs 
 17. Anda Leikuma
 18. Dzintars Rancāns 
 19. Edīte Rekēviča
 20. Enda Bartuševica
 21. Aija Luse
 22. Astrīda Lediņa
 23. Astra Inne
 24. Ļubova Sveikate
 25. Sigita Lukaže

Lai sazinātos ar kādu no ekspertiem, kontaktus jautājiet LHA biroja vadītājai (tel. 26524882, e-pasts lha@valm.lv)

top