Pārraudzība

Produktīvākie ganāmpulki pēc 2019./2020. pārraudzības gada izslaukuma

Lauksaimniecības datu centrs ir publicējis rezultātus par 2019./2020. piena pārraudzības gadu. Šajā pārraudzības gadā vidējais piena izslaukums bija 8170 kg, kas bija par 323 kg lielāks salīdzinot ar iepriekšējo pārraudzības gadu. Skatoties statistikas datus, var novērtot, ka pēdējos gados turpina samazināties gan ganāmpulku, gan slaucamo govju skaits. Salīdzinot ar pagājušo pārraudzības gadu šīs skaits ir samazinājies par 256 ganāmpulkiem un 2,7 tūkstošiem slaucamo govju. Attiecīgi uz 2020. gada 30. septembri Latvijā bija 3775 ganāmpulki ar aptuveni 117,6 tūkstoši slaucamo govju, kuri nodarbojās ar piena lopkopību. 

Ar lielu lepnumu varam paziņot, ka no pārraudzībā esošajiem TOP 25 produktīvākajiem ganāmpulkiem 2019./ 2020. pārraudzības gadā 16 saimniecības ir LHA biedri,  tajā skaitā 8 saimniecības ir no bijušās Valmieras rajona teritorijas. 

Nr. p.k.  Ganāmpulka nr.  Saimniecības nosaukums Novads  Govis* Izslaukums (kg) Tauki (%) Tauki (kg) Olbaltumvielas (%) Olbaltumvielas (kg) SŠS, tūkst. mL-1 
1. LV0487951 ZS Ceriņi  Rūjienas  373 15620 3,64 568,2 3,24 506,4 111
2. LV0460330 ZS Kalējiņi 1 
Smiltenes 527 14895 3,58 533,1 3,28 488,9 135
3. LV0485211 SIA PĒRLES  A.A.J. Naukšēnu  340 14458 3,59 518,7 3,32 479,3 86
4. LV0488259 ZS Vītoliņi Beverīnas 88 14414 3,52 507,2 3,28 472,7

93

5. LV0141753 SIA Brīvzemnieki Gulbenes 374 14174 3,5 495,4 3,25 460,2 196
6. LV0480860 ZS Sporas
Naukšēnu 194 13836 3,44 476,6 3,25 449,8 103
7. LV0505127 SIA JĀŅLEJAS  Ventspils 522 13466 3,51 473,3 3,27 440,9 165
8. LV0480044 ZS Kalntontes Rūjienas 133 13335 3,73 496,8 3,43 457,7 176
9. LV0485215 ZS Tīrumkalni Naukšēnu 151 13247 3,7 490,6 3,38 448,2 168
10. LV0485002 ZS Kalnapaipuži Naukšēnu  107 13218 4,08 539,6 3,41 450,5 132
11. LV0261164 ZS Mazlauri Krimuldas 74 13192 4,01 528,9 3,4 448,9 58
12. LV0383601 SIA Vidzemes Putniņi  Krimuldas 482 12880 3,61 464,5 3,25 418,6 83
13. LV0005555 ZS Pilslejas Kokneses 956 12848 3,55 455,9 3,25 418,1 157
14. LV0403014 SIA RĪTNIEKI  Saldus 173 12809 3,63 465 3,37 432,2 257
15. LV0602049 ZS Tomiņi  Tukuma 77 12807 3,34 428,3 3,43 439,2 125
16. LV0103660 ZS Dravnieki  Daugavpils 178 12489 3,56 444,2 3,22 402,7 457
17. LV0264032 SIA PAUKES Alojas 126 12486 3,75 467,8 3,36 419,7 175
18. LV0188167 ZS Kalna Dambrāni  Viesītes 670 12484 3,36 419 3,2 399,3 182
19. LV0162301 ZS Rudeņi  Jelgavas 326 12402 3,24 401,3 3,29 407,5 153
20. LV0488992 ZS Mazdzērvītes  Kocēnu  269 12346 3,94 485,9 3,32 409,5 146
21. LV0000714

Fiziska persona

Vecumnieku 8 12287 4,32 530,4 3,49 428,8 91
22. LV0101234 SIA KĻAVAS V Daugavpils 451 12231 3,72 455 3,23 394,6 261
23. LV0220172 Fiziska persona  Kuldīgas 15 12175 4,3 523,5 3,88 472,1 110
24. LV0601908 SIA ROKĀDE PLUS Skrīveru 106 12136 3,92 475,7 3,37 409,2 47
25. LV0480808 ZS Tiltgaļi  Naukšēnu  185 12074 3,86 466,4 3,25 392,7 122
Ar izceltu druku - LHA biedru saimniecības
*Govju skaits uz 2020. gada 30. septembri
Avots: LDC
 

Latvijas ražīgākās piena lopkopības saimniecības 

Šis ir trešais pārraudzības gads pēc kārtas, kur topa 1. vietā ierindojas un savu pozīciju ir nostiprinājusi Z/S “Ceriņi”. Pēc viena gada pārtraukuma topam ir pievienojusies Z/S “Kalējiņi 1” un otro pārraudzības gadu pēc kārtas topā savā pozīcijā ir noturējies ganāmpulks SIA ‘’Pērles A.A.J.’’.

Visražīgākais piena ganāmpulks ir atrodams Rūjienas novada Jeru pagastā, kur saimnieko Kļaviņu ģimene. Zemnieku saimniecībā Z/S "Ceriņi" šajā pārraudzības gadā tika slauktas 373 govis. Vidējais izslaukums bija 15 620 kg piena ar piena sausnas saturu 3,64 % tauki un 3,24% proteīna.

Otrs ražīgākais ganāmpulks ir meklējams Smiltenes novadā. Z/S "Kalējiņi 1" ir vislielākais ganāmpulks, kurā slaucamo govju skaits uz 30. septembri bija 527. Vidējais izslaukums bija 14 895 kg piena, tauku saturs bija 3,58% un olbaltumvielu saturs 3,28%.

Trešais ražīgākais piena ganāmpulks atrodas Naukšēnu novadā - SIA "Pērles A.A.J.". Vidējais izslaukums no pārraudzībā esošas govs bija 14 458 kg piena. Piena sastāvā esošie tauki bija 3,59% un 3,32% proteīna. Šī saimniecība var lepoties ar izcilu piena kvalitātes rādītāju – somatisko šūnu skaits, kurš bija 86 tūkst. mL-1.

 

Visražīgākā piena liellopu šķirne Latvijas teritorijā – Holšteinas šķirne

Nevienam nav noslēpums, ka Holšteinas šķirne ir zināma ar savu augsto produktivitāti. Piena nozares attīstība ir iespējama tikai ar lielām investīcijām un mērķtiecīgu darbu. Viens no būtiskākajiem stūrakmeņiem šajā nozarē ir produktivitātes kāpināšana. Šo kāpināšanu var panākt ar saimniecībā pieejamajiem resursiem vai arī ar mērķtiecīgu ģenētisko un saimniecisko īpašību izkopšanu. Latvijā iepriekšējā pārraudzības gadā tīršķirnes Holšteinas melnraibajām govīm vidējais izslaukums bija 10217 kg un Holšteinas sarkanraibajām govīm izslaukums bija 9113 kg.

Šajā pārraudzības gadā labākās Holšteinas šķirnes govis pēc izslaukuma bija Z/S "Ceriņi" Frīda, no kuras tika izslaukts 22 764 kg piena, Šveice – 22 073 kg, Skaņa – 21 118 kg un Liepa – 20 965 kg piena. SIA "Pērles A.A.J." var lepoties ar Bārtu, no kuras tika izslaukts 21 333 kg piena. Piektā labākā Holšteinas šķirnes govs pēc izslaukuma pēdējā noslēgtajā laktācijā ir meklējama Z/S "Kalējiņi", no Meles tika izslaukts 20 999 kg piena.

Holšteinas šķirnes slaucamās govis ar sausnas bagātāko pienu ir meklējamas Z/S "Ceriņi". No Kuldīgas tika izslaukts 19 601 kg piena, no kuriem tauku un proteīna kg summa sastādīja 1564,3 kg (tauki 4,6%,901,2 kg un proteīns 3,38%, 663,1 kg), Šveice– 22 073 kg piena, kur piena sausnas kopsumma bija 1559,1 kg (tauki 3,84%,848,7 kg un proteīns 3,22%, 710,4 kg), Unda – 18 290 kg piena, kur piena sausnas kopsumma bija 1432 kg (tauki 4,76%,869,9 kg un proteīns 3,07%, 562,1 kg). Zemnieku saimniecībā "Kalējiņi" no Oglītes tika izslaukts 18 793 kg piena, piena sastāvā tauku un olbaltumvielu daudzuma summa sastādīja 1408,7 kg, no tiem tauku daudzums bija 818,6 kg un olbaltumvielu daudzums bija 590,1 kg, attiecīgi kvalitātes rādītāju saturi bija 4,36% un 3,14%.

 
top