Veidlapas

 

Lai iestātos LHA, ir nepieciešams aizpildīt šādu iesniegumu:

  1. Iestāšanās iesniegums   

 

Lai realizētu Holšteinas šķirnes govju audzēšanas programmu, nepieciešama šāda dokumentācija: 

  1. Vienošanās par Holšteinas šķirnes govju audzēšanas programmas īstenošanu 
  2. Ganāmpulka administrēšanas līgums 
  3. Iesniegums par govju ierakstīšanu ciltsgrāmatā un pārskatīt piešķirto sadaļu 
  4. Iesniegums, ka apņemas realizēt ar visiem dzīvniekiem Holšteinas šķirnes govju audzēšanas programmu  

 

Lai sertificētu vaislinieku, nepieciešama šāda dokumentācija:   

  1. Iesniegums vaislinieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā  
  2.  Iesniegums vaislinieka sertifikāta saņemšana  

 

 

top