Vaislinieki

2020. gadā sertificēto Holšteinas šķirnes vaislas buļļu vidējās ciltsvērtības 

  Piens (kg) Tauki (%) Olbaltumvielas (%) Tesmeņa indekss Kāju indekss Ķermeņa salikuma indekss
Vaislas buļļi ar pēcnācēju vērtējumu +152,5 +0,06 +0,05 0,08 0,21 -0,01
Vaislas buļļi ar genomu vērtējumu +945,2 +0,08 +0,04 1,15 0,58 0,20
Vaislas buļļi, kuriem pagarināts sertifikāts  +264,11 -0,15 +0,02 0,22 0,25 0,55
Visi sertificētie buļļi  +453,9 0,00 +0,03 0,48 0,35 0,25

Sekojot pasaules tendencēm, arī Latvijā plašāk tiek izmantots vaislas buļļu bioprodukts, kuri ir ģenētiski toli (bez ragiem). Lai uzlabotu labturības prasības un ļautu izvairīties no jaundzīvnieku atragošanas, teles un govis ir iespējams sēklot ar vaisliniekiem, kuriem dominantais ir homozigotais bezragu gēns, kas buļļu katalogos tiek apzīmēts ar PP. Tāpēc ciltsdarba speciālistiem un arī pašiem saimniekiem ir jāsaprot, ka ir risks izvēlēties heterozigotu (katalogos apzīmēts ar P) bulli, ja izvirzītais mērķis ir iegūt tolas govis, jo, ja govīm nav vērtēts genoms, tad precīzi nevar noteikt šī gēna alēļu variantus. Ja arī govis ir heterozigotas pastāv 25% varbūtība, ka pēcnācējam būs ragi. 2020. gadā LHA sertificēja deviņus Holšteinas šķirnes buļļus, kuriem bezraga gēns ir heterozigotā stāvoklī (P) un 17 buļļus, kuriem šis gēns ir homozigotā stāvoklī (PP). Pieci no HM buļļiem bija ar recesīvo sarkanās apmatojuma krāsas gēnu (*RC).

Visu vaislas buļļu vērtējumi bija veikti ASV, tāpēc bija iespējams savā starpā salīdzināt visu buļļu ciltsvērtības rādītājus. Tabulā ir redzama situācija par pagājušajā gadā sertificēto buļļu vidējām ciltsvērtībām, pēc šiem rādītājiem var veikt salīdzināšanu un novērtēt atbilstību audzēšanas programmai. Var secināt, ka buļļi tiek saprātīgi izmantoti, jo tie palīdz sasniegt Holšteinas šķirnes audzēšanas programmas mērķus un uzlabot populācijas rādītājus. Pagājušajā gadā sertificēšanai vairāk tika pieteikti vaislinieki, kuri ir piena produktivitātes kāpinātāji, kas norāda uz to, ka saimnieki vēlas kāpināt izslaukumus saimniecībās. Eksterjeru indeksi norāda uz eksterjera pazīmju labošanu, kur kopskatā vislabākos indeksus norāda vaislas buļļi pēc genoma vērtējuma.

Vaislinieki, kuriem tika pagarināti sertifikāti, uzrādījuši labus rezultātus gan produktivitātes, gan eksterjera īpašību uzlabošanā, tāpēc saimnieki savās saimniecībās izvēlas turpināt darbu tieši ar šiem vaisliniekiem. 

top