Dzīvnieku īpašniekiem

JA JŪS:
- esat ganāmpulka īpašnieks
- lepojaties ar izaudzētajām govīm un telītēm.

ŠĪ IR LIELISKA IESPĒJA

- parādīt savus labākos dzīvniekus plašākai publikai
- govīm un telītēm iegūt profesionālu starptautiska eksperta novērtējumu
- draudzīgā atmosfērā gūt liellopu izstādes pieredzi.

SLAUCAMĀS GOVIS
- 1. vai 2. laktācija
- tīršķirnes HM vai HS
- dzīvnieku transportēšana 7. augustā
- organiztori nodrošina dzīvnieku cirpšanu pirms izvades ringā
- ringā izved saimniecības pārstāvis

TELĪTES
-6 līdz 14 mēnešus vecas, veselas, negrūsnas
-tīršķirnes HM vai HS
-dzīvnieku transportēšana 7. augustā.
-ringā izved jaunie piensaimnieki

KĀ RĪKOTIES?
Piesakieties un uzdodiet visus interesējošos jautājumus LHA ciltsdarba speciālistei I. Krustiņai pa tālruni 29510705 vai rakstot uz e-pastu lha@valm.lv līdz 28. jūnijam. Palīdzībai labāko ganāmpulka dzīvnieku atlasē varam piesaistīt lineārās vērtēšanas ekspertu.

top